Mål och Mission

Bäst i norden – Varje Dag!

Våra värderingar är grunden för allt vårt arbete: Välmående miljö, fastigheter och människor.

Vårt mål

Raksystems skall bidra till ett hållbart miljövänligt samhälle. Vi skall med vår konsultexpertis hjälpa våra kunder förvalta och bygga för friska hus som är energieffektiva och miljöriktiga, för oss och för framtida generationer.

 

Vår mission

Vi jobbar för en god sak; välmående byggnader, människor och miljö. Vi arbetar lokalt med våra insatser för att påverka till globalt hållbart resultat. Vi siktar på att vara bäst i Norden – varje dag!

 

Våra medarbetare

Raksystems är ett kompetensföretag där vår personal har högsta värde. Därför arbetar vi aktivt och systematiskt med kontinuerlig vidareutbildning så att våra konsulter och medarbetare alltid ligger i framkant. Det ligger i vårt intresse att varje medarbetare i Raksystems ska kunna utvecklas och uppnå sin högsta potential. Att alla människor har lika värde är för oss en självklarhet!