Om Raksystems

Vår mission, Bäst i Norden – varje dag!

Vi arbetar dagligen, tillsammans med våra kunder, för välmående byggnader, människor och miljö inom nybyggnad och befintliga byggnader

Bäst i Norden – varje dag, för välmående byggnader, människor och miljö.

Välmående miljö, människor, och byggnader där människor bor och verkar ligger oss på Raksystems varmt om hjärtat. Vi hjälper våra kunder att hitta de mest lönsamma och hållbara lösningarna. Vi förstår fastigheternas fulla potential. Vi vet att en byggnad som har bra funktion och är i gott skick blir en god affär – både för brukaren och ägaren och det i sin tur leder till en bättre miljö.

I mer än 30 år har vi hjälpt våra kunder, med vår kompetens och våra tjänster, att reducera byggnadens miljöpåverkan. Vi stöttar och vägleder våra kunder att, genom hela byggnadens livscykel, göra de bästa valen. Som beställarens sakkunniga expertstöd. Eller som projektledare, från ax till limpa, för ny byggnad eller planerade underhållsåtgärder.

Våra experter arbetar dagligen tillsammans med våra uppdragsgivare för att uppnå tillämpliga miljöcertifieringar och grön finansiering, och att välja rätt konstruktioner, material och energistrategi för den aktuella byggnaden. Alltid med fokus på mest lönsamma miljöval och de mest energieffektiva lösningarna. Med stort engagemang, personlig service, hög kompetens och vår långa erfarenhet arbetar vi på Raksystems för att vara bäst i Norden – varje dag.

Våra tjänster

Våra tjänster riktar sig till kunder inom nybyggnad och befintliga byggnader och innefattar områden som: projektledning, besiktningar, certifieringar, samhällsplanering, beräkningar, mätningar, utredningar, samordning och rådgivning för byggnadens alla faser.

Ofta är det aktuellt med någon form av miljöcertifiering av ett nybyggnadsprojekt eller en befintlig byggnad. Raksystems Sverige uppfyller kraven och har erfarenheten från många miljöprofilerade projekt och kan bistå med indikatorsoptimering och certifieringshjälp inom följande miljöcertifieringssystem:

Svanen, BREEAM, BREEAM-In-Use, LEED, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, WELL, NollCo2, Green Building, PassivHus.

Korta Fakta – Raksystems

  • I Norden är vi sammanlagt ca 450 medarbetare.
  • Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen med projektledning och konsultexpertis för nybyggnation och befintliga byggnader.
  • Vi genomför uppdrag i hela Finland och Sverige med utgångspunkt med våra 23 kontor i Finland och 5 kontor i Sverige.
  • I Sverige har vi våra kontor i Malmö, Göteborg, Uppsala och 2 st i Stockholm (varav 1 är huvudkontor).
  • Vi är stolt leverantör till fler än 65 avtalspartners.
  • Våra kunder är framförallt privata och offentliga Byggherrar, Entreprenörer, Fastighetsägare samt Bostadsrättsföreningar.            
  • Vi arbetar med alla byggnadskategorier: Bostäder, sjukhus och samhällsfastigheter, kontor och hotell, köpcentrum, industribyggnader, kyrkor och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kontakta oss gärna för mer information