Magasin X

Magasin X i Uppsala blir en unik byggnad, inte bara i Uppsala utan i hela landet, då det blir ett av Sveriges största kontorshus med en stomme byggd helt i trä (ca 16.000 m2).

Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. Även när Magasin X står klart kommer huset att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED med den högsta klassningen, Platinum. Det innebär bland annat att Magasin X kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning. Projektet påbörjades 2019 och nu i somras började trästommen att komma upp. Magasin X beräknas står helt klart för inflyttning februari 2022.

Vi bistår MagasinX med det förebyggande fuktsäkerhetsarbetet

Vasakronan har i sitt projekt valt att ta hjälp av Dry-IT för det förebyggande fuktsäkerhetsarbetet. Initialt bidrar Dry-IT med Andreas Lind i rollen som fuktsakkunnig. I arbetet ingår bl.a. att driva på fuktsäkerhetsprojekteringen genom att granska ritningar och ha dialog med inblandade projektörer så som konstruktörer och arkitekter och även entreprenören såklart. Utöver det kommer vi när det blir dags att utföra fuktronder samt ha kontroll på klimatloggningen. Montering av stommen och utförandet på plats är en väldigt viktig del av fuktsäkerheten för projektet, vilken vi kommer att följa upp systematiskt.

Under projektets gång har vi haft ett nära samarbete med arkitekten White, konstruktören Bjerking och trästommeleverantören Martinsons och tillsammans med dem säkerställer vi att det är fuktsäkra lösningar och konstruktioner som ritas in. När man bygger den här typen av projekt, helt i trä, så är en av utmaningarna att fuktsäkra alla moment så att materialet inte utsätts för fukt som vi inte kan hantera. Därför arbetar hela projektet med proaktiva lösningar som utefter projektets förutsättningar bidrar till en fuktsäker och torr byggnad vilket borgar för en god inomhusmiljö i bruksskedet.

Jonas Wahlström som är projektchef på Vasakronan säger; ”Det är viktigt för oss att ha en bra fuktsäkerhetsrådgivare som stöttar, rådger, hjälper oss och entreprenören som är NCC i det här fallet. Så här långt in i projektet kan jag säga att vi är nöjda.”

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp